Smachtenburg

Het plangebied is gelegen tussen de Harskamper Engweg en de Smachtenburgweg, aan de noordoostelijke kant van de bebouwde kom van Harskamp. De locatie grenst aan de oostzijde direct aan het landelijke gebied. Aan de noordzijde van de locatie is een camping gelegen en aan de west- en zuidzijde bevinden woningen deel uitmakend van de bestaande bebouwde kom van Harskamp.
Het plangebied Smachtenburgweg ligt op een bijzondere plek aan de rand van Harskamp. Er is aandacht voor de overgang van bebouwing naar landschap met haar waardevolle openheid van het engenlandschap en de steilranden bollingen.
Naast de aansluiting met het landschap wordt aangesloten bij de bestaande dorpsbebouwing. De locatie leent zich voor een bijzondere invulling die afgestemd is op het omliggende landschap, dat wil zeggen geen reguliere straatprofielen met standaard woningen.

Beschrijving

Het Stedenbouwkundig Plan voor het hele gebied Smachtenburg (woonzorgzone en woningen) is vastgesteld door de gemeenteraad. In dit Stedenbouwkundig Plan worden de kaders vastgelegd hoe het gebied de komende jaren ontwikkeld wordt.

Woonzorgzone

Binnen de woonzorgzone zijn appartementen gebouwd voor bewoners met dementie van Opella. Daarnaast heeft Woonstede tien zelfstandige appartementen gerealiseerd voor mensen met een lichte zorgvraag. Mensen huren deze appartementen van Woonstede en Opella levert er zorg en ondersteuning op maat.
Ook in de grondgebonden woningen op Smachtenburg kan Opella zorg en ondersteuning leveren. De zorgwoningen bevinden zich in fase A.

Het wijkservicecentrum van Opella biedt een ontmoetingsplek voor alle bewoners van Smachtenburg én uit Harskamp en wordt ook de uitvalsbasis van de thuiszorg van Opella in Harskamp.

Woningen

Binnen het gebied Smachtenburg is ruimte voor de ontwikkeling van 90 woningen. De ontwikkeling van het gebied duurt tot circa 2025. De wegenstructuur en de vlakverdeling van het gebied liggen vast in het Stedenbouwkundig Plan. Verdere invulling van het gebied ligt nog niet vast en is mede afhankelijk van ontwikkelaars en de marktvraag. Wens vanuit de gemeente is aan te sluiten bij het dorpse karakter van Harskamp door het gebied in te vullen met verschillende woningtypen. Ook verwevenheid met de eng is een belangrijk uitgangspunt en kader bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Fase B

Er is hard gebouwd in fase B en december 2016 worden alle woningen opgeleverd. Kijk op http://www.woneninsmachtenburg.nl/ voor de beschikbaarheid van nog enkele woningen. Naast de woningen zijn er ook nog kavels beschikbaar. Na oplevering van de woningen zal de gemeente Ede het gebied woonrijp maken. Wegen waar geen bouwverkeer meer overheen rijdt worden definitief afgewerkt. De wegen die nog kunnen dienen als bouwweg voor andere fasen worden op een tijdelijke, maar wel veilige manier afgewerkt met een goede uitstraling. Ook wordt het groen en openbaar gebied waar mogelijk ingericht.

Fase C

De volgende bouwfase is fase C. Deze ontwikkeling staat nog aan het begin. Er is een verkennend gesprek geweest met de klankbordgroep. Verder zal er nog marktonderzoek worden gedaan om uiteindelijk tot een goede strategie te komen, gevolgd door het selecteren van een ontwikkelaar. Zodra er meer informatie bekend is, zal dit worden geplaatst.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u nog meer weten over het project? U kunt contact op nemen met de gemeente. Bel naar 14 0318 of stuur een e-mail.