Sportpark Kastanjebos

Inwoners van Otterlo en de gemeente Ede willen de sportvelden van voetbalvereniging SV Otterlo vernieuwen. De huidige velden zijn verouderd. Als nieuwe plek voor de sportvelden is de locatie aan de Hoenderloseweg aangewezen.

Beschrijving

De nieuwe locatie ligt dicht bij Het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Daardoor hebben we te maken met veel regels rondom natuurbescherming. Dit maakt het project, onder de naam Sportpark Kastanjebos, een complex project. De structuurvisie uit juni 2012 maakt de ontwikkeling van het project Sportpark Kastanjebos mogelijk.

Met het nieuwe sportpark willen we twee doelen bereiken:

  • Het aanleggen van een voetbalcomplex dat voldoet aan de KNVB wedstrijdeisen.
  • Een gebied vormen waarin zowel mens als dier zich ‘thuis voelt’.

Voetbalcomplex

Het voetbalcomplex krijgt straks drie velden, waarvan één veld met kunstgras. Twee velden worden gebruikt als wedstrijdveld. Het kunstgrasveld kan ook gebruikt worden voor trainingen. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd voor een pannaveld en komen er voldoende kleedkamers en een kantine op het terrein. Deze laatste twee onderdelen realiseert voetbalvereniging SV Otterlo zelf. Zij hebben een ontwerp gemaakt voor het toekomstige sport-/ kantinecomplex. Er komt een parkeerterrein voor circa 80 auto’s. Daarnaast wordt parkeren langs de Hoenderloseweg mogelijk gemaakt.

Natuur

Bij het aanleggen van het sportcomplex moet de omringende natuur zoveel mogelijk worden behouden. Er zitten een aantal beschermde diersoorten in de directe omgeving: de wespendief, zwarte specht, wild zwijn, boommarter en de das. De natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet zijn daarom leidend bij de aanleg van het sportpark. We houden op alle mogelijke manieren rekening met deze diersoorten. Zo worden er compenserende maatregelen getroffen voor de dassen die in het gebied leven.

Planning

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn inmiddels onherroepelijk waardoor gestart kan worden met de aanleg van het Sportpark. Inmiddels is op 24 augustus 2015 gestart met de uitvoering van het sportpark. Naar verwachting kunnen de velden dan na de zomer van 2016 in gebruik genomen worden.

Groen, gezond en actief

Een groene, gezonde en actieve gemeente. Sport past perfect binnen de kernwaarden van de gemeente Ede en maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van het beleid van de gemeente. Ede doet er veel aan om mogelijkheden te creëren om sporten te stimuleren en te faciliteren bij de inwoners van Ede. Daarbij speelt het behoud en bescherming van de natuur een grote rol. De gemeente Ede wil graag een groene gemeente zijn en blijven. Het streven is om de ambitie van mooie sportvelden te realiseren met zoveel mogelijk behoud van de natuur.

Documenten

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u nog meer weten over het project? U kunt contact op nemen met de gemeente. Bel naar 14 0318 of stuur een e-mail. Of bezoek de website van voetbalvereniging SV Otterlo.