Enka Noord-West

Het Enka-terrein (deel Noord-West) wordt herontwikkeld naar een woon- en werkgebied. In het gebied komen woningen, kantoren, kleinschalige bedrijfsruimten, horeca, een zwembad voor zwemverenigingen en parkeergelegenheid. Er komen drie bouwblokken van 4 tot 6 lagen hoog. Een deel van het bouwblok heeft 9 verdiepingen.

Plattegrond van de nieuwe situatie
Plattegrond van de wijk

Stand van zaken

  • Voor het grootste deel van het Enka-terrein heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld. Voor het deel direct bij het station is dat nog niet gebeurd.
  • In de zomer van 2015 heeft inspraak plaatsgevonden op het Voorontwerpbestemmingsplan.
  • Op dit moment wordt door Grondbank gestudeerd op de precieze invulling van het project.
  • Het beeldkwaliteitplan en ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling worden opgesteld.

Communicatie

Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Om het plan te kunnen realiseren is namelijk een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Zodra het ontwerpbestemmingsplan klaar is, wordt dit bekend gemaakt in Gemeentenieuws #Ede in Ede Stad. U heeft dan weer de mogelijkheid om uw mening te geven door het indienen van een zienswijze.