Herinrichting Oranjebuurt

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de Naussaulaan, Oranjelaan en Wilhelminalaan. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het riool, afkoppelen van het regenwater van de openbare ruimte, werk in het groen, inrichten van een 30 km/uur zone en het vervangen van de trottoirs.

Huidige inrichting Oranjebuurt
Weg met auto's

Stand van zaken

  • Eerste gesprek is gevoerd met de buurtvereniging.
  • Er wordt nu gewerkt aan een voorlopig ontwerp.

Planning

  • 1e helft 2017: Verzamelen uitgangspunten herinrichting Oranjebuurt, bij belanghebbende partijen.
  • 2e helft 2017: Opstellen en uitwerken ontwerp
  • 1e helft 2018: Ontwerp uitwerken naar bestek
  • 2e helft 2018: Uitvoering werkzaamheden (afstemming met overige projecten binnen het stationsgebied)

Communicatie

  • In de ontwerpfase wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een informatieavond aan de bewoners en belanghebbende partijen. Deze avond is waarschijnlijk in het voorjaar 2018.
  • Opmerkingen tijdens de informatieavond worden meegenomen bij de uitwerking van het definitief ontwerp.
  • De buurtvereniging Oranjepark wordt nauw betrokken bij de planvorming.