Kop van de Parkweg

De Kop van de Parkweg wordt een levendig en gemengd gebied waarin het prettig is om te wonen, werken, winkelen en uitgaan. De ontwikkeling bestaat uit verschillende deelgebieden. De zogenaamde NS-strook is ook onderdeel van het plangebied. Het project loopt al tientallen jaren. Er wordt niet helemaal teruggekeken vanaf de start van het project, maar naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Het is een project dat is te verdelen in verschillende deelgebieden, die zich in verschillende fases bevinden.

Stand van zaken deelgebieden

Plandeel Noord

  • Bouw van 24 appartementen en een paviljoen
  • Omgevingsvergunning om te kunnen bouwen is aangevraagd en verleend

Plandeel West

  • Omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van 42 appartementen. Betreft een particulier initiatief.
  • Op 27 oktober is het bouwbord onthuld. In november zijn de eerste sloopwerkzaamheden gestart. Deze gaan door tot begin 2018 en vervolgens start de bouw.

Plandeel Kop van de Parkweg

  • Het bestemmingsplan maakt ontwikkeling voor wonen met op de begane grond commerciĆ«le functies mogelijk. Op de kopse kant (richting station) is ook horeca-ontwikkeling mogelijk. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen.

Perceel Oude Bennekomseweg

  • Het bestemmingsplan maakt ontwikkeling voor woningen, kantoren en (para-)medische voorzieningen mogelijk. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen.

Plandeel Mon Reve

  • In eigendom bij een particulier. Het bestemmingsplan maakt een gemende bestemming mogelijk. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen.

NS strook

  • Aanleg van een fietspad, parkeerplaatsen en een ontsluiting.

Parkweg

  • De riolering wordt vervangen in en de Parkweg wordt heringericht (nieuwe bestrating).

 

Gevelrenovatie middengebied

  • In 2016 is er bij 4 panden een gevelrenovatie uitgevoerd. 

Bekijk het overzicht Kop van de Parkweg.

Communicatie

Er wordt veel aandacht besteed aan het informeren van omwonenden en betrokkenen. Dit gebeurt voornamelijk via informerende brieven, maar ook door persoonlijk contact met belanghebbenden.