Oversteek Emmalaan

Er wordt gezocht naar een veilige oversteek van de Emmalaan voor de fietsers en voetgangers op de snelle fietsroute Ede-Wageningen. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar verkeersveiligheid, logistiek, fietscomfort en leefomgeving.

Stand van zaken

Het participatietraject met vertegenwoordigers uit de omgeving is bijna ten einde. Tijdens het proces zijn we aan de slag gegaan met het tekenen en uitwerken van varianten, hebben we fietstellingen laten uitvoeren en is nagedacht over de haalbaarheid van de verschillende opties. Hieruit zijn een aantal varianten overgebleven. Iedere belangenvertegenwoordiging heeft zijn/haar voorkeuren toegelicht en deze worden gebundeld in een participatieverslag die begin 2018 aan het college van B en W en de gemeenteraad wordt aangeboden.

Planning

  • December 2017: afronding participatieverslag.
  • Begin 2018: Besluitvorming door college van B en W en gemeenteraad.
  • Vervolg 2018: (Technische) uitwerking gekozen variant.

Communicatie

In het voorjaar wordt de omgeving geïnformeerd over de stand van zaken.