Parklaan

De aanleg van de Parklaan zorgt voor een goede bereikbaarheid van de Veluwse Poort en voorkomt verkeersproblemen in de toekomst. De Parklaan ligt tussen de provinciale weg N224 en de rijksweg A12.

Impressie Parklaan
Schets van auto's op wegen

Stand van zaken

  • In januari 2016 is een nieuw bestemmingsplan Parklaan vastgesteld. Het bestemmingsplan is nog niet in werking getreden, omdat er beroep is aangetekend bij de Raad van State. Momenteel wachten we op een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State wacht op een uitspraak van het Europese Hof over stikstofdepositie. Dat heeft niet alleen betrekking op de Parklaan, maar op meerdere projecten in Nederland. Tot die tijd kunnen we niet starten met de aanleg van de Parklaan.
  • Ondertussen ziet de gemeente verkeersveiligheidsproblemen ontstaan op bestaande wegen. Daarom zijn voor de zomer maatregelen getroffen op Eikenlaan en onlangs is de fietsoversteek vanaf de Enkalaan verbeterd. Ook zijn er aanpassingen op kruising Akulaan/Emmalaan gedaan. Ook over Nieuwe Kazernelaan komen klachten binnen. De gemeente heeft daarom onderzocht hoe delen van de Parklaan toch alvast kunnen worden aangelegd. Voor de directe ontsluiting van Maurits Noord en Zuid op de Klinkenbergerweg bereidt de gemeente op dit moment een omgevingsvergunningaanvraag voor. Afhankelijk van het verloop van de vergunningsprocedure kan de aanleg in het najaar van 2018 starten.

Planning

  • Start uitvoering kruispunten 4b-5 (ontsluiting van Maurits Noord en Zuid) naar verwachting in het najaar 2018.
  • Start voorbereiding overige delen Parklaan op zijn vroegst najaar 2018.

Het Handboek Openbare Ruimte KennisAs is vastgesteld. Materialisering van de Parklaan sluit hier op aan. De planning is onder voorbehoud van een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.

Communicatie

Het trac├ę van de Parklaan is vastgesteld in het Functioneel Ontwerp en het bestemmingsplan. Hierbij is al een inspraakprocedure doorlopen. Bij het uitwerken van het functioneel ontwerp naar het definitieve ontwerp wordt overlegd met de direct omwonenden. Andere belangstellenden worden ge├»nformeerd.