Snelle fietsroutes

Snelle fietsroute Ede – Veenendaal

Tussen Veenendaal en station Ede-Wageningen komt een hoogwaardige, veilige en nonstop-fietsverbinding. De Snelle fietsroute zorgt voor een betere bereikbaarheid, meer leefbaarheid in de kernen en is een voorwaarde voor meer bewegen en gezondheid.

Stand van zaken

 • Het deel ten westen van de autotunnel Hakselseweg is klaar. Het fietspad wordt op sommige delen nog verbreed.
 • Het laatste deel tussen de Hakselseweg, over het AZO-terrein en parallel aan de Blokkenweg en Parkweg is in voorbereiding. De schetsontwerpen zijn gereed.
 • Een deel tussen de Frankeneng en het station wordt nog aangelegd.

Planning

 • Mei 2016: Vaststelling Fietsplan.
 • 2017: Gesprekken met belanghebbenden over benodigde gronden en inpassing tracé op de delen Blokkenweg en Kop van de Parkweg.
 • 2018-2019: Realisatie snelle fietsroute

Communicatie

 • Communicatietraject met belanghebbenden.
 • Formele inspraakmogelijkheden.
 • Voor het deel autotunnel Hakselseweg tot de Kop van de Parkweg is geen bestemmingsplanwijziging nodig: het fietspad past in de verkeersbestemming en groenbestemming langs het spoor. Er is wel een verkeersbesluit nodig voor de aanleg van het fietspad.
Impressie van het snelfietspad
Fietsers op een fietspad in een woonwijk

Snelle fietsroute Ede – Wageningen

Tussen Bennekom en Wageningen-Centrum/WUR (via station Ede-Wageningen) komt een hoogwaardige, veilige en nonstop-fietsverbinding. De Snelle fietsroute zorgt voor een betere bereikbaarheid, meer leefbaarheid in de kernen en is een voorwaarde voor meer bewegen en gezondheid.

Stand van zaken

 • De volgende delen worden onderscheiden:

  • Stationsweg herinrichten tot een fietsstraat
  • Fietstunnel onder het spoor (project Spoorzone)
  • Fietsoversteek Emmalaan
  • Tweerichtingen fietspad westkant Parklaan (project Parklaan)
  • Fietstunnel onder Parklaan nabij Hoekelum (project Parklaan)
  • A12 - Wageningen-Centrum/WUR (gesplitst in route door Bennekom en Route naar Wageningen-Centrum/WUR)

 • Vanaf mei 2017 wordt een participatieproces doorlopen met als doel een veilige, comfortabele oversteek Emmalaan als onderdeel van de snelle fietsroute Ede - Wageningen.
 • Voor het deel A12 - Wageningen-Centrum/WUR bestaat een voorkeurstracé dat nu verder wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit wordt in 2018 afgerond.

Planning

 • 2018: Route door Bennekom
 • 2019-2021: Fietstunnel onder het spoor (project Spoorzone)
 • 2019-2021: Tweerichtingen fietspad Parklaan + fietstunnel Hoekelum (project Parklaan)
 • 2021-2022: Fietsstraat Stationsweg
 • Onbekend: Oversteek Emmalaan
 • Onbekend: Route naar Wageningen-Centrum en WUR

Planning is onder voorbehoud.

Communicatie

 • Voor het tracédeel oversteek Emmalaan wordt een participatieproces met de omgeving gestart.
 • Voor de route door Bennekom loopt een proces met belanghebbenden met als doel de totstandkoming van een tracé met een zo groot mogelijk nut en draagvlak.