Valley Center

Het gebied tussen winkelcentrum Stadspoort en de Cinemec krijgt een nieuwe invulling. Het project wordt in twee fases ontwikkeld.

Deelgebied oost

In het oostelijk deelgebied gelegen tussen het infotainmentcenter CineMec en het winkelcentrum Stadspoort wordt door GREEN Real Estate en Bogor Projectontwikkeling een plan ontwikkeld voor een hotel met congresfunctie. Het toekomstig hotel krijgt een prominente plek bij de binnenkomst van Ede en zal dus onderdeel worden van het visitekaartje van Ede langs de A12.

Deelgebied west

Het westelijk gelegen deelgebied is bestemd voor vrijetijdsbesteding en wonen. De ontwikkeling van Valley Center West B.V. biedt de mogelijkheid langer in het gebied te verblijven. Het bouwplan van Mies Architectuur maakt het mogelijk onder andere drink- en eetgelegenheden en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding te realiseren. Zo kunnen inwoners uit Ede en daarbuiten voor of na hun bezoek aan de bioscoop genieten van een hapje en een drankje. Door de komst van nieuwe vrijetijdsbestedingen in het gebied kunnen mensen kiezen wat ze gaan doen of kunnen zij activiteiten combineren. Op dit moment wordt gekeken welke vorm van vrijetijdsbesteding het beste in het gebied past. 

Boven de gelegenheden voor vrijetijdsbesteding komen appartementen. De Gelderhorst, een zorgcentrum voor dove ouderen, breidt daarnaast de bestaande woongebouwen van de Gelderhorst met extra appartementen in dit gebied uit.

Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Documenten

Het project Valley Center valt in twee ontwikkelgebieden uiteen: deelgebied Oost en deelgebied West.

Deelgebied oost

Voor deze ontwikkeling is op 24 april 2014 een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht geworden. De vastgestelde documenten vindt u hieronder:

Deelgebied west

 

Voor deze ontwikkeling is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Op 11 mei 2017 heeft de raad van de gemeente Ede het bestemmingsplan (Ede, Laan der Verenigde Naties - West) vastgesteld. Tot en met 5 juli 2017 ligt het bestemmingsplan ter inzage.

De documenten met het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Vragen?

Heeft u vragen over project Valley Center? Neem dan contact op met Roy Rutenfrans, projectleider Valley Center, op telefoonnummer (0318) 680 937 of stuur een e-mail.