Veldhuizen

In het gebied tussen Slotlaan, Luynhorst, Hogerhorst en singel aan de Vanenburg met de naam ‘Woonpark Veenderhorst’ worden door Woonstede in totaal 102 woningen gebouwd.

Beschrijving

Het gaat om 74 grondgebonden eensgezinswoningen. En naast de reeds bestaande woontorens aan de Leeuwenhorst komt een vijfde woontoren met 28 appartementen. De bouw start in de eerste helft van 2015.

Documenten

Op 27 november 2014 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De vastgestelde documenten zijn voor u in te zien.

Vragen?

Heeft u vragen over project Veldhuizen? Neem dan contact op met Machiel van Zutphen, projectleider Veldhuizen, op telefoonnummer (0318) 68 05 44 of stuur een e-mail naar machiel.van.zutphen@ede.nl.

Of Robert van Rheenen, wijkregisseur, op telefoonnummer (0318) 68 00 76 of 06-53 90 54 29 of stuur een e-mail naar robert.van.rheenen@ede.nl.

www.ede-veldhuizen.nl