Karakteristieke panden

Met enige regelmaat worden historische panden gesloopt. Daarmee verliest de gemeente Ede karakteristieke gebouwen op bijzondere plekken. Dat vinden inwoners vaak erg jammer. Karakteristieke panden geven een gezicht aan een stad of dorp, dat veel mensen waarderen. Daarom heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven hier wat aan te doen, zoals verwoord in de erfgoednota 'Erfgoed met perspectief’, die in 2010 door de Raad is vastgesteld.

Karakteristieke panden zijn geen monumenten. Ze dragen wel sterk bij aan de aantrekkelijkheid van hun omgeving. Dit komt door hun ouderdom, hun uitstraling op de gebouwen er omheen en hun plek in het straatbeeld of landschap. Door ze op te nemen in het bestemmingsplan proberen we sloop te voorkomen. De mogelijkheden voor bouw of verbouw van deze panden worden daarmee niet beperkt.

Alle karakteristieke panden in de gemeente Ede zijn inmiddels geïnventariseerd. Specialisten hebben de panden beoordeeld op historische kenmerken en ligging. De karakteristieke panden in de kern van Lunteren zijn al in het geactualiseerde bestemmingsplan ‘Lunteren’ opgenomen. De andere kernen en het buitengebied van de gemeente Ede volgen op termijn.

Herbestemming

Krijgt u als eigenaar van een karakteristiek pand te maken met herbestemming? En betreft het een pand dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming, zoals kerken, industriegebouwen, scholen, boerenschuren, kloosters en kastelen? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie voor herbestemming en de wind- en waterdichtmaatregelen. Deze regelingen gelden ook voor gebouwen zonder monumentale status, dus ook voor karakteristieke panden. Kijk voor de voorwaarden op de website Monumenten.nl.