Cultuurhistorie

Duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed is van belang om aan huidige en toekomstige generaties het verhaal van de Edese geschiedenis te kunnen blijven vertellen. Dit erfgoed kan dan ook met recht de historische drager worden genoemd van de identiteit van onze gemeente.

Ontwikkelingsgeschiedenis nog waarneembaar

Veel van de ontwikkelingsgeschiedenis van onze gemeente is vandaag de dag nog waarneembaar, tastbaar of zelfs geheel gaaf bewaard gebleven. Wegenstructuren, bebouwingspatronen, gebouwen, groen, waterlopen, enzovoorts; ze zeggen allemaal iets over die ontwikkelingsgeschiedenis. Door bewust naar de omgeving te kijken is geschiedenis dus beleefbaar. De geschiedenis heeft Ede gevormd tot wat het nu is. Zij heeft de gemeente een eigen identiteit en kwaliteit gegeven.

De beleidsvelden Monumentenzorg en Archeologie proberen, ieder op hun eigen manier, deze kwaliteiten in beeld te brengen en voor de toekomst te bewaren. Op die manier kunnen we bij nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig met ons cultureel erfgoed omgaan en een goede balans vinden tussen oud en nieuw. Bijvoorbeeld door het (gedeeltelijk) behouden van elementen uit het verleden of deze een inspiratiebron te laten zijn voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Een verrijking van het heden door het verleden.