Monumentenregister

Momenteel werken we aan een digitaal systeem waarin de beschrijvingen van de monumenten kunnen worden geraadpleegd. Tot die tijd kunt u de volgende overzichten raadplegen:

Voor rijksmonumenten aanwezig in de gemeente Ede verwijzen we u naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Op de Cultuurhistorische waardenkaart kunt terugvinden waar zich onze rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten bevinden.