Monumentenzorg

Monumentenzorg is, samen met Archeologie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurhistorische beleid. Monumentenzorg informeert en adviseert het gemeentebestuur of andere interne disciplines hierover, maar ook externen, zoals monumenteneigenaren, architecten en andere particulieren. Naast de taken en verantwoordelijkheden op het eigen beleidsveld worden bijdragen geleverd aan ruimtelijk beleid waarbinnen cultuurhistorie een belangrijke rol speelt. Erfgoed is daarbij een belangrijk middel om een duurzame en zeer specifieke ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit in de gebouwde omgeving te bereiken en te behouden.

Meer specifiek voert het bureau taken uit op het gebied van het aanwijzingsbeleid van rijks- en gemeentelijke monumenten, handelt omgevingsvergunningprocedures voor monumenten af, adviseert over verbouwingen, restauraties of onderhoud van monumenten, beoordeelt subsidieaanvragen voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden, is betrokken bij herbestemming van monumentale objecten en treedt op als ambtelijk adviseur bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Hebt u vragen?

Laat u dan door de medewerkers van Bureau Monumentenzorg & Archeologie informeren over:

  • algemene informatie en advies over beschermde monumenten en karakteristieke panden;
  • (vooroverleg) bouwplannen, subsidies gemeentelijke monumenten;
  • archeologie;
  • monumentenregister