Nota Erfgoed

In november 2010 heeft de gemeenteraad de nieuwe erfgoednota `Erfgoed met Perspectief` vastgesteld. Dit betekent dat een flinke stap voorwaarts gezet kan worden in de zorg voor het Edese erfgoed. De gemeente telt ruim vijfhonderd beschermde monumenten, waaronder villa’s, kerken, fabrieken en kazernen. Deze monumenten zijn elk van belang omdat ze een bijdrage leveren aan de sfeer en de leefbaarheid van plekken. Het is dus zaak om te zorgen voor goed beheer. Alleen op die manier blijft onze omgeving in staat om de verhalen van vroeger te vertellen.

Plannen

In onze plannen voor het beschermde en onbeschermde erfgoed gaan wij uit van de wetenschap dat cultuurhistorie een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de gemeente, zowel op het gebied van ruimtelijke kwaliteit als economische vitaliteit. Het rijke verleden moet gaan bijdragen aan een sterke toekomst. Om dat te bereiken geven wij concreet vorm aan de volgende initiatieven:

  1. Kennis op het gebied van historische (steden)bouw, archeologie en cultuurlandschap wordt gebundeld in een cultuurhistorische waardenkaart. Die moet bijdragen aan meer kennis en zicht op de cultuurhistorische waarden in de stad, de dorpen en het buitengebied.
  2. Deze cultuurhistorische waarden worden gebruikt bij verdere inrichting van de gemeente.
  3. Er is aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en wederopbouw. Een aantal objecten uit deze tijd zal in aanmerking komen voor bescherming vanuit de gemeente. Voor nieuwe monumenten wordt subsidie beschikbaar gesteld.
  4. Monumenten worden duurzaam hergebruikt. Wanneer een monument niet meer gebruikt wordt, zal goed gekeken worden naar een passende functie, zodat aanpassingen maar tot op zekere hoogte noodzakelijk zijn.

Meer informatie