Subsidies en leningen

Zowel de gemeente Ede, de provincie Gelderland als het rijk stimuleren en ondersteunen de instandhouding van beschermde monumenten. Hiervoor zijn door de betreffende overheden diverse regelingen in het leven geroepen waarop, onder bepaalde voorwaarden, een beroep kan worden gedaan. Welke regeling en/of welk subsidiebedrag van toepassing is, kan onder meer afhankelijk zijn van de beschermingsvorm van het monument (gemeentelijk of rijks), van de aard van de uit te voeren ingreep (onderhoud of restauratie), van de eigendomssituatie en van het type monument.

Varianten

Er zijn verschillende regelingen voor gemeentelijke monumenten en rijksmonunumenten.