Relatie omgevingsvergunning

Het is mogelijk dat u voor de werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt een omgevingsvergunning nodig heeft. In de regel is dat zo wanneer u méér uitvoert dan alleen onderhoud. In dat geval is het raadzaam eerst een vergunningaanvraag in te dienen. Met de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt toegekend mag u dan ook pas starten wanneer de vereiste vergunning voor uw monument is verleend. Dit geldt zowel voor de gemeentelijke monumenten als voor de rijksmonumenten. Hoewel het rijk beschikt over subsidieaanvragen voor rijksmonumenten, is de taak om voor deze werkzaamheden vergunning te verlenen neergelegd bij de gemeenten.

Meer lezen over vergunningen voor beschermde objecten? Kijk op de pagina's vergunning aanvragen en bouwen aan monumenten.