Vergunning aanvragen

U mag uw monument verbouen of wijzigen. Voor beschermde monumenten gelden echter speciale wettelijke regels. Daarom heeft u voor een beschermd monument een vergunning nodig.

Voor alle activiteiten 1 vergunning

Voor het veranderen of herstellen van een beschermd monument (buiten en/of binnen) heeft u vanaf 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning nodig. Vanaf dat moment treedt namelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze wet brengt 25 bestaande vergunningstelsels, waaronder het monumentenvergunningstelsel, onder in één vergunningstelsel: de omgevingsvergunning. Hierdoor hoeft u niet langer voor hetzelfde project meerdere vergunningen aan te vragen, maar kunt u volstaan met het aanvragen van één omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten.

Voor een beschermd monument heeft u een `Omgevingsvergunning monument` nodig. Meestal heeft u ook een `Omgevingsvergunning bouwen` nodig.

Vergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij `Omgevingsloket Online`. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u ook op papier indienen.

Het is raadzaam om, voordat u met de plannen begint, eerst contact op te nemen met de medewerkers van cultuurhistorie. Zij kunnen u meer informatie geven of de aanvraag begeleiden, door bijvoorbeeld in een vroeg stadium vooroverleg te voeren over (ver)bouwplannen. Op deze wijze voorkomt u dat u investeert in planontwikkelingen die niet mogelijk blijken te zijn.

Verbouwen zonder vergunning?

Wanneer een monument wordt gewijzigd zonder de vereiste omgevingsvergunning, kan de eigenaar worden verplicht om het pand weer in oude staat terug te brengen. Als de eigenaar dit weigert, wordt het pand in opdracht van de gemeente in oude staat hersteld. De kosten worden dan op de eigenaar verhaald.