Basisgegevens

Een overzicht van de vereiste basisgegevens:

 1. naam, adres en woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronisch adres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;
 2. adres, kadastrale aanduiding dan wel ligging van het project;
 3. omschrijving van de aard en omvang van het project;
 4. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en woonplaats, alsmede het elektronisch adres van de gemachtigde, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;
 5. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres en woonplaats;
 6. situatietekening, kaart, foto’s of andere geschikte middelen om de locatie te kunnen duiden;
 7. opgave van de kosten van de te verrichten werkzaamheden.

Overigens moeten gegevens en bescheiden bij een digitale indiening in de volgende bestandformaten worden aangeleverd:

 1. foto’s: PNG en JPG
 2. scans: TIFF, JPG, PDF/A en PDF/A -1b
 3. officedocumenten: PDF/A - 1a
 4. tekeningen: PDF/X

Meer informatie