Vereisten aan tekeningen

 1. Voor de tekeningen is de maximaal toe te passen schaal:

  1. situatietekeningen: 1:1000
  2. geveltekeningen:

   1. algemeen: 1:100
   2. bij ingrijpende wijzigingen: 1:20 of 1:50

  3. plattegronden, doorsneden en dakaanzichten: 1:100
  4. detailtekeningen 1:2 of 1:5

 2. Uit de situatietekening blijkt de oriƫntatie van het monument op het perceel en ten opzicht van omliggende bebouwing en wegen (noordpijl).
 3. Plattegronden en doorsneden bevatten de volgende historische gegevens:

  1. balklagen:

   1. gestippeld aangegeven in plattegronden van ruimten onder de balklagen
   2. getekend aangegeven in doorsneden met aanduiding van de afmeting

  2. geornamenteerde (stuc-)plafonds, gestippeld aangegeven in plattegronden van de desbetreffende ruimten;
  3. houtafmeting, balklagen en kapconstructie, aangegeven in doorsnedetekeningen van de bestaande toestand;
  4. bijzondere ruimten of bouwdelen, direct of indirect betrokken bij de activiteit, aangegeven in plattegronden.