Procedures en beslistermijnen

Voor het veranderen of herstellen van een beschermd monument (binnen en/of buiten) heeft u een omgevingsvergunning nodig. In het kader van de omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag.

Aanvragen voor gemeentelijke monumenten verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Aanvragen voor rijksmonumenten verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Binnen de eerste acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Overigens kan de gemeente besluiten om de beslissing aan te houden, bijvoorbeeld als aan de aanvraag iets ontbreekt of niet klopt. Gevraagd zal worden om de aanvraag aan te vullen. De termijn daarvoor is twee tot vier weken.

Oneens met de beschikking?

In het geval van een reguliere procedure (gemeentelijk monument) kunt u tot zes weken na bekendmaking van de beschikking bezwaar maken. De hoofdregel is dat de beschikking een dag na de bekendmaking van kracht wordt. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.

In het geval van een uitgebreide procedure (rijksmonument) geldt dat u eerst naar aanleiding van het ontwerpbesluit zes weken de tijd hebt om zienswijzen in te dienen. Na bekendmaking van de beschikking hebt u zes weken om beroep aan te tekenen. De beschikking wordt een dag na afloop van de beroepstermijn van kracht. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.
Lees meer hierover bij: Zienswijze, bezwaar en beroep.