Recreatiewoning

De gemeente Ede is een mooie plek om te recreëren en heeft recreatieve en toeristische voorzieningen van hoge kwaliteit. Samen met de recreatieondernemers werkt de gemeente er hard aan om de kwaliteit hiervan verder te verbeteren. Er zijn ongeveer 4.400 recreatiewoningen die gehuurd of gekocht kunnen worden.

Meer toerisme op de Veluwe

De vakantieverblijven op de recreatieterreinen zijn bedoeld om in te recreëren. De gemeente Ede wil de kwaliteit van overnachten op de Veluwe verbeteren. Daarom zijn er afspraken gemaakt met tien andere gemeenten en de provincie Gelderland. Die helpen om een breed en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te ontwikkelen.

Vakantieverblijven alleen voor recreatie

Wonen in een vakantieverblijf past niet binnen de afspraken. Toeristen hebben nu eenmaal andere wensen en behoeften dan mensen die een vakantieverblijf gebruiken om in te wonen. Daarnaast heeft wonen veel grotere gevolgen voor de omgeving. Er is meer verkeer, meer huisvuil en dergelijke. Tot slot liggen vrijwel alle parken binnen de Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000 gebied. Wonen in die gebieden is onwenselijk.

Als eigenaar van een vakantieverblijf is het dus belangrijk dat u uw woonadres ergens anders hebt. Het wonen in een vakantieverblijf is niet toegestaan. Hiertegen treedt Omgevingsdienst de Vallei dan ook actief op. Daardoor moesten veel mensen de afgelopen jaren verhuizen uit het vakantieverblijf. Soms moesten zij een ook een flinke dwangsom betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe woning.

Kijkend naar de (financiële en emotionele) gevolgen die dit voor deze mensen had adviseren wij u dringend om af te zien van het wonen in een vakantieverblijf.

Toch inschrijven op een vakantieadres?

Op basis van de wet mag een gemeente een inschrijving in de Basisregistratie personen niet weigeren. Ook niet op een vakantieadres, ook al mag u daar volgens de bestemmingsplannen voor die plek niet wonen. Een inschrijving is geen toestemming om te mogen wonen in een vakantieverblijf. De gemeente geeft uw inschrijving door aan de Omgevingsdienst de Vallei.

Meer vragen over het gebruik van vakantieverblijven

Bekijk ook de meest gestelde vragen over het gebruik van vakantieverblijven en de antwoorden daarop. Heeft u toch nog een vraag, neem dan gerust contact op met de Omgevingsdienst.