Structuurvisie Ede-stad

De gemeente denkt al na over hoe Ede-stad er in 2030 uitziet. De stad verandert namelijk de komende jaren, door ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de economie, mobiliteit, onze bevolking en het klimaat. We willen de kwaliteiten van de stad versterken en aanpassingen doen op plekken die aandacht vragen. Dit leggen we vast in de structuurvisie Ede-Stad.

Belangrijkste uitgangspunten

De ruimtelijke ontwikkeling van de stad dient te passen bij de identiteit en ambities van Ede en moet tegelijkertijd inspelen op de veranderende omstandigheden. De hiervoor gekozen ruimtelijke strategie voor Ede-Stad laat zich vertellen in vijf leidende principes voor de ontwikkeling van de stad tot 2030. De leidende principes zijn aanvullend op elkaar en gelden van wijk- tot regionaal niveau. De principes zijn:
1.    Netwerkstad in Foodhart
2.    Krachtige en complementaire brandpunten
3.    Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
4.    Duurzame en gezonde stad
5.    Levensloopbestendige wijken

De vijf principes vormen een inspiratiebron en leidraad voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van Ede. Dat geldt voor de gemeente zelf, maar ook voor inwoners, ondernemers en organisaties die een idee of plan hebben voor de toekomst van onze stad. Vooral bij grootschalige ontwikkelingen zijn de keuzes in de structuurvisie van invloed. Denk bijvoorbeeld aan woongebieden, bedrijventerreinen, voorzieningen, groen en recreatie.

Lees hier de volledige Omgevingsvisie Ede-Stad 2030.