(Ver)bouwen

Wilt u een serre aan uw huis bouwen? Of een dakkapel plaatsen? Misschien zelfs uw eigen huis bouwen? Als u wilt (ver)bouwen krijgt u met verschillende wetten en regels te maken.

Toetsing aan het bestemmingsplan

Of u op een locatie mag (ver)bouwen is afhankelijk van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan kunt u zien welke regels gelden. U kunt de bestemmingsplannen online inzien of bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Lees dan de pagina afwijken van een bestemmingsplan en het product Wijzigen van een bestemmingsplan. Dan adviseren wij u om contact op te nemen met de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Denkt u er daarnaast aan dat bouwen op andermans grond niet zomaar is toegestaan. De eigendomsgrenzen kunt u vinden in het kadaster.

Vergunningcheck

Passen uw bouwplannen binnen het bestemmingsplan? Controleer dan met de gratis vergunningcheck bij het Omgevingsloket online  of u een vergunning nodig hebt voor uw (ver)bouwing. Lees meer over de aanvraagprocedure en kosten op de pagina van omgevingsvergunning.

Soms heeft u voor uw bouwplan geen vergunning nodig. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft acht brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken zoals dakkapellen, schotelantennes, erfafscheidingen en aanbouwen. In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet.

Archeologisch onderzoek

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, is in sommige gevallen archeologisch onderzoek nodig. We doen onderzoek als de kans groot is dat er archeologische resten worden gevonden.

Aanvraag toetsen

Uw aanvraag voor de omgevingsvergunning toetsen we aan landelijke en gemeentelijke regels. Naast het eerder genoemde bestemmingsplan wordt uw aanvraag onder andere getoetst aan het bouwbesluit, de bouwverordening, de welstandsnota en in sommige gevallen aan de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Energiebesparing

Wist u dat u voor energiebesparende maatregelen aan uw woning ook subsidie of een lening kunt aanvragen? Lees meer op de pagina energiebesparing.

Vragen

Als u vragen heeft over uw (ver)bouwplannen, neem dan contact op met de balie Bouwen, Wonen en Milieu.