Onderzoekseisen

Voor de uitvoering van archeologisch onderzoek hebben wij geen aanvullende eisen. Wel als het gaat om gravend onderzoek, zoals proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en opgravingen. Onze eisen staan in de Erfgoedverordening gemeente Ede (hoofdstuk 5). Deze eisen gelden voor de initiatiefnemer/aanvrager en de archeologisch uitvoerder.