Onderzoek

Alleen iemand die van de Minister van OCW een opgraafvergunning heeft gekregen, mag archeologisch onderzoek doen. Zo wordt schatgraverij voorkomen en het archeologisch onderzoek goed uitgevoerd. Opgraven kan immers maar één keer.

Een voorwaarde voor een opgraafvergunning is, dat archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens kwaliteitsnormen. Deze normen zijn vastgelegd in de landelijke Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

U kunt een offerte voor archeologisch (voor)onderzoek in gemeente Ede opvragen bij `Stichting Infractructuur Kwaliteitsborging Bodemhebeer`(SIKB) archeologische bedrijven of instanties met een landelijke opgraafvergunning. Archeologische bedrijven zijn verenigd in ondernemersverenigingen, zoals de `Vereniging van ondernemers in Archeologie` (VOiA) en de Nederlandse vereniging van archeologische opgravingsbedrijven (NVAO).