Kadaster

Als u wilt (ver)bouwen kunt u in het kadaster zien wat de grenzen van uw perceel zijn. U kunt ook nagaan of er publiekrechtelijke beperkingen rusten op een perceel. Dat zijn bijvoorbeeld (bouw)voorschriften en een verbod om een pand te verbouwen of te bewonen.

U kunt bij het Kadaster onder andere de volgende gegevens opvragen:

  • wie de eigenaar is van een onroerend goed;
  • of er een hypotheek rust op een onroerend goed;
  • wat de vastgoedcijfers zijn (aantal kopen en verkopen van vastgoed);
  • of uw schutting op de juiste plaats staat;
  • hoeveel de panden in de buurt waard zijn.

Werkzaamheden Kadaster

Het Kadaster registreert en beheert alle informatie rond het bezit van onroerend goed. Deze informatie is openbaar. Het Kadaster beheert ook de geometrische basisbestanden. Dat zijn bestanden met geografische gegevens waaruit kaarten en kaartseries worden afgeleid.

Daarnaast verzamelt, verwerkt en verstrekt de Topografische dienst van het Kadaster topografische informatie van het gehele Nederlandse grondgebied.

Meer informatie