Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Hierdoor is de aanvraag van die vergunningen simpeler geworden.

De omgevingsvergunning bundelt zo’n 25 vergunningen, op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. Daardoor kunnen alle vergunningaanvragen ingediend worden bij één loket en hoeft u maar één aanvraagformulier te gebruiken. Bovendien volgt er één besluit op uw aanvraag en één bijbehorende bezwaar- en beroepsprocedure voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening.