Gezin fiets in het bos

Visie Openbare Ruimte

Ede gaat voor een groene en gezonde leefomgeving voor haar bewoners. In deze Visie Openbare Ruimte beschrijft de gemeente ambities en kaders voor de huidige en toekomstige openbare ruimte. 10 punten geven richting aan hoe we dat willen bereiken. Bij inrichting en beheer spelen belangrijke thema's een rol als ruimte voor ontmoeten, robuust groen, bereikbaar en toegankelijk, maar ook identiteit en maatwerk.
We houden en versterken de kwaliteiten die er al zijn. Maar durven ook ruimte te geven voor initiatieven van bewoners. Zo is deze Visie Openbare Ruimte een echte Leidraad voor de Fysieke Leefomgeving.