Afvoerleidingen

De afgelopen jaren hebben de gemeenten Ede en Wageningen, Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland voorbereidingen getroffen om kwetsbare wateren in deze gemeenten te beschermen tegen vervuild grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van het voormalige Enka-terrein in Ede, dat jarengeleden is gesaneerd en omgevormd tot woongebied. Het gaat om water op grote diepte, tussen de 20 en 40 meter.

Rietkampen en het Binnenveld

De vervuiling bestaat uit sulfaat (een opgelost zout). Als we hier niets aan doen, komt dit water terecht in de oostelijke vijvers in de wijk Rietkampen in Ede en in het natuurgebied het Binnenveld. Als het grondwater in de vijvers terecht komt, dan ontstaat er stankoverlast (rotte eieren). In het Binnenveld komen bijzondere planten en dieren voor die zeer gevoelig zijn voor sulfaat.

Maatregelen

Schoonmaken van het water op de huidige locatie is financieel geen haalbare optie. Uit onderzoek is gebleken dat het afvoeren van dit water via een leiding richting de Nederrijn de meest optimale oplossing is. Sulfaat komt van nature in lage concentraties voor in het grondwater en in het Rijnwater. De concentraties zoals die nu voorkomen in het gebied zijn onschadelijk voor de volksgezondheid. Door het diepe grondwater op te pompen en via een pijpleiding te lozen in de Nederrijn mengt het sulfaat zich met het rivierwater. De concentratie sulfaat wordt dan zodanig verdund, dat er geen gevaar is voor mensen, dieren en planten.
De maatregelen worden genomen in de wijken Maandereng en Rietkampen in Ede en langs het Binnenveld, van Ede naar Wageningen.

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.