Verontreiniging oppervlaktewater

Waterverontreiniging is slecht voor natuur en milieu. Zo kan het gebeuren dat u vissen aan het wateroppervlak van vijvers of sloten naar adem ziet happen. Dat betekent dat er dan weinig zuurstof in het water zit. Als het zuurstofgehalte heel erg laag is kunnen vissen sterven. Het is dan ook belangrijk dat er snel gehandeld wordt, dit om erger te voorkomen.

Stank

Een stinkende vijver of sloot heeft meestal een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld rottende plantenresten op de bodem van de sloot. Maar water kan ook gaan stinken als het te weinig wordt ververst of als er teveel afvalstoffen in zitten. Dit gebeurd bijvoorbeeld als er rioolwater in de vijver of sloot terecht is komt na een overstort tijdens een heftige regenbui. Na een overstort duurt het meestal een paar dagen voordat de stank verdwijnt.

Meldingen en meer informatie

Signaleert u waterverontreiniging, zoals olie, dode vissen/dieren of gevaarlijk afval? Neem dan contact op met het waterschap Vallei en Veluwe. Doe dit ook als u stankoverlast ervaart of het water niet doorstroomt.