Blauwalg of botulisme

Samen met het waterschap stimuleren wij de natuurontwikkeling van enkele bijzondere vennetjes op de Veluwe. Denk hierbij aan de Kreelse Plas, in het Binnenveld en langs de beken. Ook de vijvers en singels binnen de bebouwde kom zijn zo gemaakt dat ze geschikt zijn als leefgebied van verschillende planten en dieren.

Maar soms komen algen en ziektes voor in het water zoals blauwalg en botulisme.

Blauwalg

Blauwalgen zijn bacteriƫn waarvan u ziek kan worden. Als u in aanraking komt met blauwalg, of vermoedt dat er blauwalg in het water zit meldt dit dan aan het waterschap. Het waterschap zal dan gaan onderzoeken of er blauwalg is en of er sprake is van schadelijke concentraties. Als er blauwalg aanwezig is informeert het waterschap ons.

Botulisme

Botulisme is een vergiftiging van water door het vergif botuline. Omdat botulisme dodelijk kan zijn is het belangrijk om dode dieren uit het water te verwijderen. Daarom is het zaak dat er zo snel mogelijk wordt doorgegeven dat er een dood dier in het water ligt. Als u een dood dier in het water ziet liggen kunt u dit doorgeven aan het waterschap. Verwijderde dieren worden onderzocht door het waterschap.

Waarschuwing

Als er sprake is van blauwalg of botulisme waarschuwen wij u met een persbericht en waarschuwingsborden. Zodra de blauwalg of botulisme voorbij is informeren wij u opnieuw en worden de borden weer verwijderd.

Meer informatie en meldingen

Meer informatie over blauwalg en botulisme vindt u op de website van het waterschap. Hier vindt u ondermeer een kaart met de actuele locaties waarop blauwalg en/of botulisme is aangetroffen. Uw kunt uw meldingen doorgeven aan het waterschap Vallei en Veluwe.