Water op straat

Als het regent, stroomt er water over straat. Bij normale regen loopt dit water in principe probleemloos weg naar het riool en de bodem. Pas als het uitzonderlijk hard regent, kan de riolering de afvoer niet meer aan. Dan blijft water op straat staan. De straat fungeert op dat moment als waterberging. Dit benutten wij bewust. Het is een effectieve en relatief goedkope manier om korte tijd gecontroleerd veel water op te slaan. Het zou onnodig veel geld kosten om riolen aan te leggen die ook hele zware buien kunnen verwerken. Bovendien kan er altijd een regenbui vallen waarop ook die riolering niet berekend is. Hinder door water op straat is dus niet te voorkomen. Wat niet mag, is dat bij hevige regenbuien het regenwater woningen binnenstroomt. Dan is er sprake van schade.