Riolering

De riolering zorgt ervoor dat afvalwater wordt afgevoerd, dat we droge voeten houden en dat ziektes worden voorkomen. Daarnaast draagt het bij aan het schoon houden van het milieu. Maar hoe is dat nu in Ede geregeld?

In Ede ligt ongeveer 1000 kilometer aan vrij verval- en drukrioolbuizen. Wij zorgen dat in nieuwe wijken riolering wordt aangelegd en wij beheren de bestaande riolering. Versleten rioolbuizen worden vervangen en we reinigen de riolering en straatkolken. Ook gaan we regelmatig na of de kwaliteit van het riool nog voldoende is. Dit houdt in dat de buizen worden gecontroleerd op onder andere scheuren en verzakkingen van de buis. Dit soort problemen kunnen ervoor zorgen dat afvalwater in de bodem lekt of dat een weg verzakt. Als dit zo is nemen we maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.