Rioleringssystemen

In Ede hebben we binnen de bebouwde kom een vrij vervalriool, waarbij het water vanzelf van hoog naar laag stroomt. Dit riool is nog voor het grootste deel gemengd. Bij vervanging of aanleg van nieuwe riolering wordt tegenwoordig zo veel mogelijk een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Gemengd

In een gemengd rioolsysteem stromen afval- en regenwater samen in één buis naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In de tekening ziet u dat het afvalwater en het regenwater van woning en straat naar één rioolbuis stroomt. Dit is het gemengde rioolsysteem: één buis voor afvalwater en regenwater.

Gescheiden

In een gescheiden rioolsysteem stromen afval- en regenwater elk op aparte wijze af; het vuile water naar de RWZI, het regenwater naar een sloot of in de bodem. In de tekening ziet u dat het afvalwater gescheiden van het regenwater van woning en straat wordt afgevoerd.

Drukriolering

Buiten de bebouwde kom ligt geen vrij vervalriool, maar drukriolering. Het is bijzonder geschikt om lange afstanden te overbruggen en kan goed worden toegepast in ongelijkmatig terrein. De leidingen van het drukriool zijn daarom veel minder groot dan van het vrij vervalriool. Bijna elke woning heeft een eigen pomp (gemaal) waarmee het afvalwater naar de RWZI wordt afgevoerd. Omdat de leidingen veel minder groot zijn, mag regenwater niet worden geloosd op de drukriolering, maar moet direct in de bodem of naar een sloot worden afgevoerd.