Afvalwater

Al het afvalwater uit uw toilet, badkamer en keuken loopt via de leidingen in uw huis naar een rioolbuis onder de straat. Via een systeem van buizen en pompen gaat het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI. Daar zuivert het waterschap Vallei en Veluwe het water. Ook regenwater gaat van oudsher het riool in, via regenpijpen en straatkolken, waar het zich mengt met het vuile water. Steeds vaker wordt regenwater niet meer naar de zuivering afgevoerd, maar zakt het gewoon in de bodem weg of wordt het naar oppervlaktewater gebracht.