Oppervlaktewater

Al het water dat u in vijvers, sloten en rivieren ziet, noemen we oppervlaktewater. Een deel van dit water verdampt, een ander deel zakt in de bodem en wordt grondwater. Het overschot aan water wordt via sloten en rivieren afgevoerd naar de zee.

Belang van oppervlaktewater

Oppervlaktewater is belangrijk als het gaat om het bergen en afvoeren van overtollig regen- of grondwater. Maar ook de beleving van oppervlaktewater is belangrijk. Het oppervlaktewater maakt vaak onderdeel uit van een park of woonwijk en het is leuk om hier langs te wandelen of op uit te kijken. Als een woning aan het water staat kan het bovendien de waarde van de woning vergroten.

Natuurontwikkeling

Samen met het waterschap stimuleren wij de natuurontwikkeling van enkele bijzondere vennetjes op de Veluwe, onder andere bij de Kreelse Plas, in het Binnenveld en langs de beken. Ook de vijvers en singels binnen de bebouwde kom zijn zo gemaakt dat ze geschikt zijn als leefgebied van verschillende planten en dieren.