Regenwater

Het regenwater dat onder andere op daken, wegen en pleinen valt moet worden afgevoerd. Dat kan via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of rechtstreeks naar het oppervlaktewater of de bodem.

Hemelwater

Hemelwater is een verzamelnaam voor alle verschillende soorten neerslag. In Nederland is dat hoofdzakelijk regen, maar soms ook hagel of sneeuw. Gemiddeld valt in Nederland jaarlijks ongeveer 800 mm neerslag. Hoewel het in de winter misschien vaker regent, valt de meeste neerslag in Nederland in de zomer.

Toekomst

Tegenwoordig is vaak in het nieuws dat het als gevolg van klimaatsverandering vaker en harder gaat regenen. Maar is dat ook zo en wat merkt u daar van?

Het KNMI verwacht dat het klimaat in Nederland gaat veranderen. De belangrijkste voorspellingen van het KNMI voor Nederland zijn:

  • Zachte winters en warme zomers komen vaker voor;
  • De winters worden gemiddeld natter en ook de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe;
  • De hevigheid van regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal zomerse regendagen wordt juist minder;
  • De zeespiegel blijft stijgen.

Bij het ontwerp van nieuwe riolering en watersystemen houden wij nu al rekening met deze klimaatsveranderingen. Dit doen wij bijvoorbeeld door in bestaande wijken af te koppelen en in nieuw wijken gescheiden rioolsystemen aan te leggen. Het waterschap legt waterbergingsgebieden aan waar water tijdelijk geborgen kan worden.