Werk in uitvoering

Wij werken regelmatig aan de riolering, het oppervlaktewater en het grondwater. Dit kunnen werkzaamheden zijn voor onderhoud of verbetering van de bestaande situatie, maar bijvoorbeeld ook nieuwe aanleg. Bij werkzaamheden aan de riolering onderscheiden we twee vormen: rioolvervanging en relining. Bij rioolvervanging wordt de bestaande rioolbuis vervangen. Bij relining repareren we de bestaande rioolbuis. Werkzaamheden aan de riolering voeren wij zelf uit. Als het om het oppervlaktewater en grondwater gaat, doen wij dit samen met het waterschap.

Op deze kaart ziet u welke werkzaamheden we dit jaar van zijn om uit voeren. Het gaat om onderhoud op het gebied van groen, wegen en riolering. Er staan alleen werkzaamheden op die langer dan een week duren.

Brief

Soms zijn er onverwachte situaties. Dan is het mogelijk dat de planning van bepaalde werkzaamheden niet wordt gehaald. De werkzaamheden schuiven dan door naar een later moment. Zijn er werkzaamheden in uw omgeving straat? Dan laten we u dat altijd via een brief weten.