Werk in uitvoering

Wij werken regelmatig aan de riolering, het oppervlaktewater en het grondwater. Dit kunnen werkzaamheden zijn voor onderhoud of verbetering van de bestaande situatie, maar bijvoorbeeld ook nieuwe aanleg. Bij werkzaamheden aan de riolering onderscheiden we twee vormen: rioolvervanging en relining. Bij rioolvervanging wordt de bestaande rioolbuis vervangen. Bij relining repareren we de bestaande rioolbuis. Werkzaamheden aan de riolering voeren wij zelf uit. Als het om het oppervlaktewater en grondwater gaat, doen wij dit samen met het waterschap.