Afkoppelmethoden

Afkoppelen kan op veel verschillende manieren. In Ede gebruiken we drie afkoppelmethoden: `in het groen`, `in de weg` en `verticaal`. Bij elke methode passen één of meerdere soorten voorzieningen. Voor alle voorzieningen geldt dat het in extreme situaties voor kan komen dat regenwater niet snel genoeg infiltreert. Daarom leggen we op belangrijke punten `nooduitgangen` aan. Het regenwater stroomt dan alsnog weg via de riolering.

De meest gangbare voorzieningen leggen we hieronder verder uit.

Infiltratiefilter

Toepassing: `in het groen`, `in de weg` en `verticaal`.
Een infiltratiefilter is een geperforeerde buis die rechtop in de grond staat. Door middel van kolken in de weg wordt het regenwater verzameld. Het regenwater stroomt vervolgens via een zandvanger naar het infiltratiefilter. De zandvanger voorkomt dat het infiltratiefilter verstopt raakt. In het infiltratiefilter kan het water via de gaatjes in de buis de ondergrond in lekken. Een filter kan in de weg of in het groen staan. Filters worden onderhouden via de rioolputten zoals u deze kent uit de openbare weg.

Lekke rioolbuis

Toepassing: `in de weg`.
Als wij een `lekke rioolbuis` toepassen liggen er feitelijk twee rioolbuizen naast elkaar. Het vuilwaterriool en de `lekke rioolbuis`. De eerste vervoert het vuile water naar de rioolwaterzuivering. De `lekke rioolbuis` vangt het regenwater op. De `lekke rioolbuis` werkt volgens hetzelfde principe als het infiltratiefilter. Kolken verzamelen het regenwater. Het regenwater stroomt vervolgens via een zandvanger naar de `lekke rioolbuis`. De zandvanger voorkomt dat de `lekke rioolbuis` verstopt raakt. Vanuit de `lekke rioolbuis` kan het water de ondergrond in lekken.

Waterpasserende verharding

Toepassing: `in de weg`.
Bij waterpasserende verharding stroomt het regenwater via extra brede voegen tussen de stenen door naar de ondergrond. Bij waterdoorlatende verharding sijpelt regenwater door de poreuse steen. Onder de verharding wordt een speciale fundering aangebracht die én voldoende draagkracht heeft om te kunnen belasten én voldoende ruimte heeft om water te kunnen opvangen. Even als bij een infiltratiefilter sijpelt het water vervolgens naar de ondergrond.

Wadi

Toepassing: `in het groen`.Een wadi is een (begroeide) verlaging in het maaiveld, vaak in een grasveld. Het regenwater wordt via kolken verzameld waarna het naar de wadi stroomt. De wadi wordt zo aangelegd dat het regenwater snel in de bodem wegzakt. Om te voorkomen dat de wadi overstroomt wordt een slokop aangebracht. De slokop zorgt ervoor dat bij extreem veel regenwater dit water alsnog naar de riolering wordt afgevoerd.

Overigens zal er alleen water in de wadi staan wanneer het hard regent. Verder zal de wadi altijd droog zijn. Dit past ook bij de oorsprong van de naam wadi, namelijk een rivierdal dat gedurende het grootste deel van het jaar droog staat.