Grondwater

De gemeente Ede ligt deels hoog en droog op de flanken van de Veluwe, maar aan de westzijde ook in de laag gelegen Gelderse Vallei. Hier komen van nature hoge grondwaterstanden voor. In het verleden zijn daarom door de gemeente daar waar het nodig was  of dit tot overlast leidde drainagesystemen aangelegd. Deze systemen zorgen ervoor dat, als grondwater te dicht onder het maaiveld komt te staan, grondwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij werkzaamheden aan deze bestaande systemen of bij nieuwe aanleg betrekken wij daarom ook het waterschap. Gezien de hoge grondwaterstanden staan verspreidt over de gemeente peilbuizen. Dit zijn buizen die verticaal in de grond staan, waarin wij de grondwaterstand meten. Zo hebben en houden wij inzicht in de grondwaterstanden. Dit is noodzakelijk om onze zorgplicht om grondwateroverlast en -onderlast (niet te veel afvoeren) te voorkomen goed uit te voeren.

Hieronder ziet u in welke wijken en kernen van Ede wij bezig zijn met het verbeteren van drainagesystemen en andere werkzaamheden.

In uitvoering

  • Peilverhoging vijvers Forsythiastraat en Spiraeastraat in Ederveen. In deze vijvers verhogen wij stapsgewijs het waterpeil. Dit doen wij omdat schoon grondwater wordt afgevoerd terwijl dit niet nodig is. Vijvers hebben een belangrijke invloed op het grondwaterpeil. Het waterpeil in vijvers trekt als het ware het grondwaterpeil omhoog of omlaag. De grondwaterstand blijft voldoende laag om overlast te voorkomen. Voor omwonenden heeft dit daarom geen gevolgen. In 2012 zal de laatste verhoging plaatsvinden.
  • Optimalisatie grondwatermeetnet. Samen met andere gemeenten in de regio en het waterschap wordt een regionaal grondwatermeetnet aangelegd. Binnen de gemeente Ede staan al een heleboel peilbuizen. Een groot deel hiervan wordt opgenomen in het regionale grondwatermeetnet. Daarnaast worden een aantal nieuwe peilbuizen geplaatst, om een optimale verdeling van het meetnet te krijgen. Het kan dus zijn dat ook bij u in de straat een peilbuis staat of komt te staan. De nieuwe peilbuizen worden waar mogelijk in het plantsoen geplaatst. Het enige wat u ziet is een koker die boven de grond uitsteekt. Een extern bedrijf komt één keer in de drie maanden langs om de grondwaterstanden uit te lezen, die door een apparaat in de peilbuis worden geregistreerd.

Uitgevoerd

  • In de lage delen van de gemeente staat de grondwaterstand van nature hoog. Daar hebben wij ontwaterende middelen zoals singels, vijvers en drainage aangelegd. De drainage zorgt ervoor dat het grondwaterpeil laag genoeg is voor woningbouw en de aanleg van wegen. Als er teveel of te weinig water wordt afgevoerd passen we de afvoer aan.