Oppervlaktewater

Samen met het waterschap zorgen wij ervoor dat er in de stad voldoende waterberging is. Waterberging is de ruimte voor berging van hemelwater dat op het verhard oppervlak valt. En we zorgen ervoor dat de watergangen op een goede manier onderhouden worden. Daarom worden naast regulier onderhoud soms werkzaamheden verricht aan vijvers of sloten. Dit doen wij altijd in samenspraak met het waterschap.

Hieronder ziet u waar wij momenteel in of aan vijvers en sloten aan het werk zijn of waar dit pas is gebeurd:

In uitvoering

  • Op het moment zijn er geen werkenzaamheden in uitvoering.

Uitgevoerd

  • In 2011 hebben wij afspraken gemaakt met de Overkoepelende Hengelsportvereniging Ede over het verhuur van het visrecht. Hierbij houden wij rekening met natuurontwikkeling, maar ook met de wensen van bewoners uit de wijk en mensen die aan het water recreĆ«ren, zoals de hengelsporters. De afspraken houden in dat iemand met een vispas in bijna alle wateren mag vissen.
  • In gebieden in Ederveen en Wekerom staat de grondwaterstand van nature hoog. Daarom hebben wij drainage aangelegd. De drainage zorgt ervoor dat het grondwaterpeil laag genoeg is voor woningbouw en de aanleg van wegen. Als er teveel of te weinig water wordt afgevoerd passen wij de afvoer aan. De andere kernen binnen de gemeente hebben geen problemen.