Rioolvervanging

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het riool. Daarvoor vervangen wij oude riolen waar dit nodig is en verbeteren wij de situaties waar het riool niet goed werkt. Aantasting van het riool door afvalstoffen is de meest voorkomende reden om te vervangen. Het gaat hier dan meestal om de oude riolen. Vaak combineren wij de werkzaamheden aan het riool met het vervangen van het wegdek of werkzaamheden aan het groen. Dit bespaart kosten en beperkt de overlast voor omwonenden.

Werkzaamheden

Hieronder ziet u in welke straten wij momenteel de riolering vervangen of waar dit pas is gebeurd.

In uitvoering

  • Soetendaalseweg, Bennekom;

Verwacht

  • Kastanjelaan Oost, Lunteren
  • Hillegondalaan, Lunteren
  • Oortveldlaan en omstreken, Ede
  • Bennekom Oost, fase 3 + fase 4
  • West Breukelderweg, Bennekom