Zelf doen

Veel overlast veroorzaken we -zonder dat we ons er bewust van zijn- zelf door het riool verkeer te gebruiken. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om in en om het huis water te besparen. Maar ook het opvangen van water draagt bij aan zuinig omgaan met water of her verminderen van overlast. Hieronder leest u tips over deze en andere zaken die u direct zelf kunt toepassen.

Voorkom verstopping van het riool

 • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuishoren (zoals maandverband, etensresten, schoonmaakdoekjes of frituurvet).
 • Gooi geen afval op straat! Dit kan via de straatkolken het riool verstoppen.
 • Ontvet regelmatig uw afvoer met soda en heet water.
 • Spoel geen resten (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. Gooi het ook niet in een straatkolk. Lever het in bij het depot voor chemisch afval.

Water besparen

 • Neem een douche in plaats van een bad en douche korter met een waterbesparende douchekop.
 • Repareer lekkende kranen. Tien druppels per minuut lijkt niet veel, maar jaarlijks is dat al gauw zo'n 1100 liter water!
 • Zet een waterbesparende doorstroombegrenzer op uw kraan.
 • Zet uw (vaat)wasmachine alleen aan als deze vol is: dat bespaart naast water ook veel energie. En let bij de aanschaf van een nieuwe (vaat)wasmachine op het waterverbruik.
 • Plaats een regenton; met opgevangen regenwater kunt u de tuin begieten, de auto wassen en zelfs ramen wassen.
 • Sproei uw tuin alleen bij langdurige droogte. Was uw auto en ramen met een spons en emmer in plaats van een tuinslang.

Vang regenwater in uw tuin op

 • Leg uw tuin niet vol met tegels, maar zorg voor gras en perken zodat regenwater goed kan wegzakken. Tegels voeren water snel af naar lage plekken waar het tot overlast in woningen of op straat kan leiden.
 • Doe mee met het afkoppelen van regenwater. Hierdoor wordt het riool minder belast, hoeft er minder rioolwater gezuiverd te worden en wordt de bodem minder droog. U kunt regenwater bergen in uw eigen tuin. Op de pagina Beleid en folders staat onze folder 'Regenwater afkoppelen, zo doet u dat'. Hierin vindt u verschillende voorbeelden van maatregelen die u in uw tuin kunt toepassen.

Zorg voor infiltratievoorzieningen

 • Heeft u een eigen infiltratievoorziening in uw tuin?

  • Maak dan regelmatig het zandvangputje schoon. Hierdoor blijft de voorziening goed werken waardoor het water sneller in de bodem zakt.
  • Leg zeil neer als los zand of grond wordt aangevoerd of voer grond in zakken aan. Het zand zal infiltratievoorzieningen verstoppen, waardoor het water niet goed kan wegzakken.

 • Heeft u een infiltratievoorziening in uw wijk?

  • Was uw auto bij de wasserette. Wast u toch op straat? Gebruik dan een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel.
  • Gooi geen verfresten, olie of vet door de straatkolken. Dit vervuilt de infiltratievoorziening en komt in de bodem terecht.
  • Laat uw hond uit in een hondenuitlaatstrook of ruim de uitwerpselen op.
  • Kijk voor meer tips om uw en onze infiltratievoorzieningen schoon te houden op de pagina Beleid en folders. Hier staat onze folder 'Water in uw wijk (belangrijke spelregels voor afgekoppelde gebieden)'.

Zorg dat het grondwater schoon blijft

 • Voorkom gebruik van chemische onkruidbestrijding of onnodig veel bemesting. Deze stoffen kunnen het grondwater vervuilen.
 • Meld het als u iets verdachts (bijvoorbeeld storten van afval) ziet.

Houd waterpartijen schoon

 • Meld het als u zwerfvuil in het water ziet, of dode vissen of eenden. U kan dit doorgeven aan het waterschap Vallei en Veluwe.
 • Gooi geen afval op straat; het waait gemakkelijk in het water!
 • Zet geen waterplanten of vissen uit uw eigen vijver in een sloten of vijvers in de buurt. Dit kan het evenwicht in deze oppervlaktewateren ernstig verstoren en ziektes overbrengen.

Meer tips