Voorzieningen gemeente

Wij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal voorzieningen die vallen onder de Wmo en de Participatiewet. Het kan gaan om hulpmiddelen of ondersteuning. Ook heeft u een keuze als gaat om de manier waarop de voorzieningen worden geregeld. In ons digitaal loket leest u meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de voorzieningen.

Maatwerkgesprek

Bij iedere aanvraag kijken we naar uw situatie. Dat doen we meestal in een maatwerkgesprek. Is uw situatie al voldoende bekend bij ons, dan slaan we deze stap eventueel over.

Het is aan te raden iemand mee te nemen naar het gesprek. Dat kan iemand uit uw omgeving zijn die u vertrouwt en die uw situatie goed kent. U kunt ook een om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Dat is gratis en wordt in Ede aangeboden door MEE. U kunt ze telefonisch bereiken op 055 526 92 00 en via hun website.
Bereid het gesprek goed voor. Denk bij het voorbereiden van het gesprek na over:

  • Wat wil ik bereiken met het gesprek?
  • Wat kan een oplossing voor mijn vraag zijn?
  • Wat kan ik zelf doen op die oplossing mogelijk te maken?
  • Wie uit mijn omgeving kan mij daarbij helden?

Voorzieningen

Op de volgende pagina’s vindt u korte omschrijvingen van de voorzieningen met een doorverwijzing naar de juiste pagina in het digitaal loket. De pagina’s gaan over: