Wonen

Kunt u zich moeilijk verplaatsen binnen uw woning door een lichamelijke beperking? Dan zijn er mogelijkheden voor woningaanpassing.

Thuisondersteuning

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw huis? Of is het lastig om huishoudelijke taken te plannen en organiseren? Dan heeft u misschien thuisondersteuning nodig.

Beschermd Wonen

Heeft u psychische of psychosociale problemen waardoor u het lastig vindt zelfstandig te wonen? Zou het voor u prettig zijn 24 uur per dag in een veilige afgeschermde woon- en leefomgeving te zijn? Misschien is Beschermd Wonen iets voor u.

Opvang

Bent u dakloos geworden, of moet u door huiselijke omstandigheden (tijdelijk) uw huis verlaten? Dan kunt u een beroep doen op Opvang (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang).