ZIN en PGB

Ondersteuning of hulpmiddelen vanuit de Wmo worden op twee manieren verstrekt: zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB). Als u in aanmerking komt voor ondersteuning of een hulpmiddel vanuit de Wmo, dan kunt u aangeven op welke manier u dit wilt ontvangen.

Zorg in natura

U krijgt de ondersteuning of het hulpmiddel geleverd vanuit een door ons gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier. De betaling gebeurt rechtstreeks vanuit de gemeente naar de zorgaanbieder of leverancier.

Het voordeel van zorg in natura is dat u zelf geen rol heeft in het regelen van de benodigde zorg. Wij geven de opdracht aan de zorgaanbieder of leverancier. De zorgaanbieder of leverancier neemt vervolgens contact met u op om afspraken te maken over de inzet van ondersteuning of om met u een passend hulpmiddel te selecteren.

Persoonsgebonden budget

Heeft u voorkeur voor ondersteuning of een hulpmiddel vanuit een niet door ons gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier? Of wilt u de hulp ontvangen van een zzp'er of iemand uit uw netwerk? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Een persoonsgebonden budget biedt ruimte om -buiten de door ons gecontracteerde zorgaanbieders en leveranciers- ondersteuning in te kopen of een hulpmiddel aan te schaffen. Dit kan zijn als u specifieke wensen heeft over wie u komt ondersteunen, of welk hulpmiddel voor u passend is. De ondersteuning of het hulpmiddel moet wel aansluiten bij het in het maatwerkgesprek vastgestelde doel.

Als u ondersteuning inkoopt vanuit een PGB, dan wordt dit budget beheerd door de Sociale Verzekeringsbank. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een zorgovereenkomst met uw ondersteuner. Uw ondersteuner wordt automatisch of op basis van ingediende declaraties uitbetaald. In het geval van een PGB voor een hulpmiddel, bent u zelf verantwoordelijk voor de aanschaf, het onderhoud en eventuele verzekering of reparaties. Het PGB wordt na ontvangst van de factuur rechtstreeks aan u of de leverancier uitbetaald

Lees hier meer over hoe u om gaat met uw PGB.