Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt preventie en lichte ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het CJG is er voor kinderen, jongeren tot 23 jaar, ouders en verzorgers, toekomstige ouders, maar ook voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren en/of met ouders en verzorgers.

Voor vragen over opgroeien en opvoeden

Het CJG ondersteunt iedereen met vragen over gezond opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld vragen over eten en groei, seksualiteit en pubertijd, verlegenheid of agressie. Bij het CJG werken professionals bij wie u terecht kunt voor informatie, advies, lichte hulp of een goede doorverwijzing. U kunt bij het CJG terecht voor:

  • Informatie en advies.
  • Lichte pedagogische hulp en opvoedondersteuning.
  • Meedenken of samen de juiste weg vinden naar een passende oplossing voor uw vraag.
  • Ondersteuning bij het versterken van uw netwerk.
  • Vroeghulp Ede; vroegtijdige herkenning en ondersteuning van uw kind van 0 - 7 jaar.
  • Trainingen, cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten.

Contact

De medewerkers van het CJG vindt u vooral via de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school van uw kind. U neemt contact op met het CJG via:

  • e-mail: info@cjgede.nl;
  • het contactformulier op www.cjgede.nl;
  • telefoon: (0318) 74 57 57;
  • via het CJG team op uw school/kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/in de wijk.