Opvoeden en opgroeien

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren op een prettige manier kunnen opgroeien en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daar leveren we graag een bijdrage aan.

Hulp als gezin

Ouders en opvoeders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar zij staan niet alleen: ook familie, vrienden, buren, school, kerk, moskee of sportclub kunnen ondersteunen. Met de meeste gezinnen gaat het goed. Maar soms is er extra steun nodig. Wij zorgen ervoor dat er dan hulp beschikbaar is. Vragen over opvoeden en opgroeien kunt u stellen aan het consultatiebureau, of op het kinderdagverblijf of de school van uw kind. U kunt uw vraag ook stellen bij het Centrum voor jeugd en gezin.

Kinderopvang

U kunt gebruikmaken van kinderopvang. Bijvoorbeeld als u werkt of een studie volgt. Dat kan op een kinderdagverblijf of bij een gastouder. Alle locaties voor kinderopvang in de gemeente Ede staan op de website van Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Deze organisaties voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

Peuterspeelzaal

In de peuterspeelzaal ontmoeten kinderen van twee en drie jaar elkaar een aantal dagdelen per week. Kinderen leren hier vooral samenwerken, taal en tellen. Zo kunnen zij alvast aan school wennen. Net als thuis, zetten ze ook op de speelzaal belangrijke stappen in hun ontwikkeling. De begeleiding stimuleert kinderen hun vaardigheden te verbeteren. Dit doen zij op een manier die voor het kind prettig is. Er is altijd wel een peuterspeelzaal bij u in de buurt.

Jongeren Informatie Punt

Als je jong bent, komt er veel op je af. Met al je vragen hierover kun je terecht bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Het JIP geeft informatie en advies over werk, school, drugs, drank, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd. Je kunt anoniem en gratis bij het JIP terecht.