Vertrouwenspersoon jeugdhulp

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de gemeente, het CJG of het Sociaal Team.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?   

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van het Sociaal Team of het CJG, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren de vertrouwenspersonen naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het Sociaal Team of het CJG. 

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 555 1000;
  • Mail naar info@akj.nl;
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.